ScrollableControl.VerticalScroll Właściwość

Definicja

Pobiera charakterystykę skojarzoną z pionowym paskiem przewijania.Gets the characteristics associated with the vertical scroll bar.

public:
 property System::Windows::Forms::VScrollProperties ^ VerticalScroll { System::Windows::Forms::VScrollProperties ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.VScrollProperties VerticalScroll { get; }
public System.Windows.Forms.VScrollProperties VerticalScroll { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.VerticalScroll : System.Windows.Forms.VScrollProperties
member this.VerticalScroll : System.Windows.Forms.VScrollProperties
Public ReadOnly Property VerticalScroll As VScrollProperties

Wartość właściwości

VScrollProperties

A VScrollProperties , który zawiera informacje o pionowym pasku przewijania.A VScrollProperties that contains information about the vertical scroll bar.

Atrybuty

Uwagi

VScrollPropertiesKlasa zawiera informacje o pasku przewijania i jego operacji, takie jak to, czy jest włączona i widoczna, rozmiar strony przewijania, Orientacja, położenie wyświetlania itd.The VScrollProperties class contains information about the scroll bar and its operation, such as whether it is enabled and visible, the scroll page size, orientation, display position, and so on.

Dotyczy

Zobacz też