BorderType Wyliczenie

Definicja

Określa typ obramowania elementu stylu wizualnego z tłem wypełnieniem.Specifies the border type of a visual style element with a filled-border background.

public enum class BorderType
public enum BorderType
type BorderType = 
Public Enum BorderType
Dziedziczenie
BorderType

Pola

Ellipse 2

Obramowanie eliptyczne.An elliptical border.

Rectangle 0

Prostokątne obramowanie.A rectangular border.

RoundedRectangle 1

Prostokątne obramowanie z zaokrąglonymi rogami.A rectangular border with rounded corners.

Uwagi

BorderTypeWartości reprezentują wartości zwracane przez GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.BorderType .The BorderType values represent the return values of the GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.BorderType.

Dotyczy