ContentAlignment Wyliczenie

Definicja

Określa wyrównanie tekstu w podpisie okna.Specifies how text is aligned in a window caption.

public enum class ContentAlignment
public enum ContentAlignment
type ContentAlignment = 
Public Enum ContentAlignment
Dziedziczenie
ContentAlignment

Pola

Center 1

Tekst jest wyśrodkowany.The text is centered.

Left 0

Tekst jest wyrównany do lewej strony.The text is aligned to the left side.

Right 2

Tekst jest wyrównany do prawej strony.The text is aligned to the right side.

Uwagi

ContentAlignmentWartości reprezentują wartości zwracane przez VisualStyleRenderer.GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.ContentAlignment .The ContentAlignment values represent the return values of the VisualStyleRenderer.GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.ContentAlignment.

Dotyczy