ImageOrientation Wyliczenie

Definicja

Określa, jak wiele obrazów jest zorganizowanych w pojedynczym pliku obrazu.Specifies how multiple images are arranged in a single image file.

public enum class ImageOrientation
public enum ImageOrientation
type ImageOrientation = 
Public Enum ImageOrientation
Dziedziczenie
ImageOrientation

Pola

Horizontal 1

Obrazy są ułożone poziomo w pliku z wieloma obrazami.Images are arranged horizontally in the multiple-image file.

Vertical 0

Obrazy są ułożone pionowo w pliku z wieloma obrazami.Images are arranged vertically in the multiple-image file.

Uwagi

ImageOrientationWartości reprezentują wartości zwracane przez VisualStyleRenderer.GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.ImageLayout .The ImageOrientation values represent the return values of the VisualStyleRenderer.GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.ImageLayout.

Dotyczy