TrackBarThumbState Wyliczenie

Definicja

Określa wizualny stan suwaka paska śledzenia (znany również jako kciuk), który jest rysowany przy użyciu stylów wizualnych.Specifies the visual state of a track bar slider (also known as a thumb) that is drawn with visual styles.

public enum class TrackBarThumbState
public enum TrackBarThumbState
type TrackBarThumbState = 
Public Enum TrackBarThumbState
Dziedziczenie
TrackBarThumbState

Pola

Disabled 5

Suwak zostanie wyłączony.The slider appears disabled.

Hot 2

Suwak pojawia się na gorąco.The slider appears hot.

Normal 1

Suwak jest widoczny jako normalny.The slider appears normal.

Pressed 3

Suwak zostanie naciśnięty.The slider appears pressed.

Uwagi

TrackBarThumbStateWartości odpowiadają stanom VisualStyleElement obiektów ujawnionych przez następujące klasy:The TrackBarThumbState values correspond to the states of the VisualStyleElement objects exposed by the following classes:

TrackBarThumbStateWartości są również używane jako argument w System.Windows.Forms.TrackBarRenderer metodach klasy, które rysują suwak paska śledzenia.The TrackBarThumbState values are also used as an argument in the System.Windows.Forms.TrackBarRenderer class methods that draw the track bar slider.

Dotyczy