VerticalAlignment Wyliczenie

Definicja

Określa wyrównanie w pionie dla elementów stylu wizualizacji o stałym rozmiarze.Specifies the vertical alignment for visual style elements with a fixed size.

public enum class VerticalAlignment
public enum VerticalAlignment
type VerticalAlignment = 
Public Enum VerticalAlignment
Dziedziczenie
VerticalAlignment

Pola

Bottom 2

Element jest wyrównany do dołu.The element is aligned to the bottom.

Center 1

Element jest wyśrodkowany w pionie.The element is centered vertically.

Top 0

Element jest wyrównany do góry.The element is aligned to the top.

Uwagi

VerticalAlignmentWartości reprezentują wartości zwracane przez VisualStyleRenderer.GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.VerticalAlignment .The VerticalAlignment values represent the return values of the VisualStyleRenderer.GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.VerticalAlignment.

Dotyczy