VisualStyleElement.TaskbarClock Klasa

Definicja

Zawiera klasę, która zapewnia VisualStyleElement tło zegara na pasku zadań.Contains a class that provides a VisualStyleElement for the background of the taskbar clock. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::TaskbarClock abstract sealed
public static class VisualStyleElement.TaskbarClock
type VisualStyleElement.TaskbarClock = class
Public Class VisualStyleElement.TaskbarClock
Dziedziczenie
VisualStyleElement.TaskbarClock

Uwagi

VisualStyleElement.TaskbarClockKlasa zawiera podstawę, w której VisualStyleElement.TaskbarClock.Time Klasa jest zdefiniowana.The VisualStyleElement.TaskbarClock class provides a foundation in which the VisualStyleElement.TaskbarClock.Time class is defined. NormalWłaściwość tej klasy zwraca VisualStyleElement dla tła zegara paska zadań.The Normal property of this class returns a VisualStyleElement for the background of the taskbar clock.

Dotyczy

Zobacz też