VisualStyleElement.TextBox.Caret Klasa

Definicja

Zapewnia VisualStyleElement dla karetki pola tekstowego.Provides a VisualStyleElement for the caret of a text box. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::TextBox::Caret abstract sealed
public static class VisualStyleElement.TextBox.Caret
type VisualStyleElement.TextBox.Caret = class
Public Class VisualStyleElement.TextBox.Caret
Dziedziczenie
VisualStyleElement.TextBox.Caret

Uwagi

NormalWłaściwość VisualStyleElement.TextBox.Caret klasy zwraca VisualStyleElement , która reprezentuje punkt wstawiania pola tekstowego.The Normal property of the VisualStyleElement.TextBox.Caret class returns a VisualStyleElement that represents the insertion point of a text box.

Właściwości

Normal

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje karetkę pola tekstowego.Gets a visual style element that represents a text box caret.

Dotyczy

Zobacz też