FrameworkContentElement.TagProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności Tag.Identifies the Tag dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ TagProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty TagProperty;
 staticval mutable TagProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly TagProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy