FrameworkElement.DataContextProperty Pole

Definicja

Identyfikuje DataContext Właściwość zależności.Identifies the DataContext dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ DataContextProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty DataContextProperty;
 staticval mutable DataContextProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly DataContextProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy