FrameworkElement.FlowDirectionProperty Pole

Definicja

Identyfikuje FlowDirection Właściwość zależności.Identifies the FlowDirection dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ FlowDirectionProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty FlowDirectionProperty;
 staticval mutable FlowDirectionProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly FlowDirectionProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy