FrameworkElement.MaxHeightProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności MaxHeight.Identifies the MaxHeight dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ MaxHeightProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty MaxHeightProperty;
 staticval mutable MaxHeightProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly MaxHeightProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy