FrameworkElement.MinWidthProperty Pole

Definicja

Identyfikuje MinWidth Właściwość zależności.Identifies the MinWidth dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ MinWidthProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty MinWidthProperty;
 staticval mutable MinWidthProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly MinWidthProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy