FrameworkElement.ToolTipProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności ToolTip.Identifies the ToolTip dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ ToolTipProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty ToolTipProperty;
 staticval mutable ToolTipProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ToolTipProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy