FrameworkElement.WidthProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności Width.Identifies the Width dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ WidthProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty WidthProperty;
 staticval mutable WidthProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly WidthProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy