IInputElement.PreviewTextInput Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ten element Pobiera tekst w sposób niezależny od urządzenia.Occurs when this element gets text in a device-independent manner.

public:
 event System::Windows::Input::TextCompositionEventHandler ^ PreviewTextInput;
event System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler PreviewTextInput;
member this.PreviewTextInput : System.Windows.Input.TextCompositionEventHandler 
Event PreviewTextInput As TextCompositionEventHandler 

Typ zdarzenia

TextCompositionEventHandler

Uwagi

Ten interfejs nie jest przeznaczony do implementacji publicznej.This interface is not intended for public implementation. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uwagi dotyczące IInputElement interfejsu.For more information, see remarks for the IInputElement interface.

Dotyczy

Zobacz też