CommandManager.PreviewExecuted Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy Execute(Object, IInputElement) Metoda RoutedCommand jest wywoływana.Occurs when the Execute(Object, IInputElement) method on the RoutedCommand is called.

see AddPreviewExecutedHandler, and RemovePreviewExecutedHandler
see AddPreviewExecutedHandler, and RemovePreviewExecutedHandler
see AddPreviewExecutedHandler, and RemovePreviewExecutedHandler

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewExecutedEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate ExecutedRoutedEventHandler

Dotyczy

Zobacz też