InputMethodState Wyliczenie

Definicja

Opisuje stan InputMethod .Describes the state of an InputMethod.

public enum class InputMethodState
public enum InputMethodState
type InputMethodState = 
Public Enum InputMethodState
Dziedziczenie
InputMethodState

Pola

DoNotCare 2

Metoda wejściowa jest w nieokreślonym stanie.The input method is in an indeterminate state.

Off 0

Metoda wejściowa jest wyłączona.The input method is off.

On 1

Metoda wejściowa jest włączona.The input method is on.

Dotyczy

Zobacz też