KeyGestureConverter Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy KeyGesture.Initializes a new instance of the KeyGesture class.

public:
 KeyGestureConverter();
public KeyGestureConverter ();
Public Sub New ()

Dotyczy