ProcessInputEventArgs.PopInput Metoda

Definicja

Usuwa Zdarzenie wejściowe z góry stosu obszaru przemieszczania.Removes the input event off the top of the staging area stack.

public:
 System::Windows::Input::StagingAreaInputItem ^ PopInput();
public System.Windows.Input.StagingAreaInputItem PopInput ();
[System.Security.SecurityCritical]
public System.Windows.Input.StagingAreaInputItem PopInput ();
member this.PopInput : unit -> System.Windows.Input.StagingAreaInputItem
[<System.Security.SecurityCritical>]
member this.PopInput : unit -> System.Windows.Input.StagingAreaInputItem
Public Function PopInput () As StagingAreaInputItem

Zwraca

StagingAreaInputItem

Zdarzenie wejściowe, które było w górnej części stosu obszaru przemieszczania.The input event that was on the top of the staging area stack. Będzie to możliwe null , jeśli obszar przejściowy jest pusty.This will be null if the staging area is empty.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też