Stylus.StylusButtonUpEvent Pole

Definicja

Identyfikuje StylusButtonUp dołączone zdarzenie.Identifies the StylusButtonUp attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ StylusButtonUpEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent StylusButtonUpEvent;
 staticval mutable StylusButtonUpEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly StylusButtonUpEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Dotyczy