StylusPointProperties.AltitudeOrientation Pole

Definicja

Przedstawia kąt między osią pióra i powierzchnią komputera typu Tablet.Represents the angle between the axis of the pen and the surface of the Tablet PC.

public: static initonly System::Windows::Input::StylusPointProperty ^ AltitudeOrientation;
public static readonly System.Windows.Input.StylusPointProperty AltitudeOrientation;
 staticval mutable AltitudeOrientation : System.Windows.Input.StylusPointProperty
Public Shared ReadOnly AltitudeOrientation As StylusPointProperty 

Wartość pola

StylusPointProperty

Uwagi

Wartość AltitudeOrientation jest równa 0, gdy pióro jest równoległe do powierzchni i 90, gdy pióro jest prostopadłe do powierzchni.The value of AltitudeOrientation is 0 when the pen is parallel to the surface and 90 when the pen is perpendicular to the surface. Wartości są ujemne w przypadku odwrócenia pióra.The values are negative when the pen is inverted.

Dotyczy