StylusPointProperties.ButtonPressure Pole

Definicja

Reprezentuje nacisk na przycisk z czułością nacisku.Represents the pressure on a pressure-sensitive button.

public: static initonly System::Windows::Input::StylusPointProperty ^ ButtonPressure;
public static readonly System.Windows.Input.StylusPointProperty ButtonPressure;
 staticval mutable ButtonPressure : System.Windows.Input.StylusPointProperty
Public Shared ReadOnly ButtonPressure As StylusPointProperty 

Wartość pola

StylusPointProperty

Dotyczy