HwndHost.OnMnemonicCore(MSG, ModifierKeys) Metoda

Definicja

Wywołuje się, gdy wywoływana jest jedna z symboli (klawisze dostępu) dla tego ujścia.Called when one of the mnemonics (access keys) for this sink is invoked.

protected:
 virtual bool OnMnemonicCore(System::Windows::Interop::MSG % msg, System::Windows::Input::ModifierKeys modifiers);
protected virtual bool OnMnemonicCore (ref System.Windows.Interop.MSG msg, System.Windows.Input.ModifierKeys modifiers);
[System.Security.SecurityCritical]
protected virtual bool OnMnemonicCore (ref System.Windows.Interop.MSG msg, System.Windows.Input.ModifierKeys modifiers);
abstract member OnMnemonicCore : MSG * System.Windows.Input.ModifierKeys -> bool
override this.OnMnemonicCore : MSG * System.Windows.Input.ModifierKeys -> bool
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member OnMnemonicCore : MSG * System.Windows.Input.ModifierKeys -> bool
override this.OnMnemonicCore : MSG * System.Windows.Input.ModifierKeys -> bool
Protected Overridable Function OnMnemonicCore (ByRef msg As MSG, modifiers As ModifierKeys) As Boolean

Parametry

msg
MSG

Komunikat dla elementu i skojarzonych danych.The message for the mnemonic and associated data.

modifiers
ModifierKeys

Klawisze modyfikujące.Modifier keys.

Zwraca

Boolean

Zawsze zwraca wartość false.Always returns false.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też