Storyboard.TargetProperty Pole

Definicja

Identyfikuje Target załączoną właściwość.Identifies the Target attached property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ TargetProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty TargetProperty;
 staticval mutable TargetProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly TargetProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy

Zobacz też