GeometryCollection.Insert(Int32, Geometry) Metoda

Definicja

Geometry Wstawia do określonej lokalizacji w kolekcji.Inserts a Geometry into a specific location within the collection.

public:
 virtual void Insert(int index, System::Windows::Media::Geometry ^ value);
public void Insert (int index, System.Windows.Media.Geometry value);
abstract member Insert : int * System.Windows.Media.Geometry -> unit
override this.Insert : int * System.Windows.Media.Geometry -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, value As Geometry)

Parametry

index
Int32

Pozycja indeksu, w której Geometry jest wstawiany.The index position at which the Geometry is inserted.

value
Geometry

Obiekt Geometry , który ma zostać wstawiony do kolekcji.The Geometry object to insert in the collection.

Implementuje

Dotyczy