PointCollection.Contains(Point) Metoda

Definicja

Określa, czy PointCollection zawiera określony Point .Determines whether the PointCollection contains the specified Point.

public:
 virtual bool Contains(System::Windows::Point value);
public bool Contains (System.Windows.Point value);
abstract member Contains : System.Windows.Point -> bool
override this.Contains : System.Windows.Point -> bool
Public Function Contains (value As Point) As Boolean

Parametry

value
Point

PointAby zlokalizować w PointCollection .The Point to locate in the PointCollection.

Zwraca

Boolean

true Jeśli Point znajduje się w; w PointCollection przeciwnym razie, false .true if the Point is found in the PointCollection; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też