PointCollection.IndexOf(Point) Metoda

Definicja

Określa indeks określonego elementu w PointCollection .Determines the index of the specified item in the PointCollection.

public:
 virtual int IndexOf(System::Windows::Point value);
public int IndexOf (System.Windows.Point value);
abstract member IndexOf : System.Windows.Point -> int
override this.IndexOf : System.Windows.Point -> int
Public Function IndexOf (value As Point) As Integer

Parametry

value
Point

PointAby zlokalizować w PointCollection .The Point to locate in the PointCollection.

Zwraca

Int32

Indeks value w przypadku, gdy znaleziono w PointCollection ; w przeciwnym razie,-1.The index of value if found in the PointCollection; otherwise, -1.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też