TranslateTransform.XProperty Pole

Definicja

Identyfikuje X Właściwość zależności.Identifies the X dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ XProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty XProperty;
 staticval mutable XProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly XProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy