Visual.OnDpiChanged(DpiScale, DpiScale) Metoda

Definicja

Wywołuje się, gdy zmienia się wartość DPI, w której jest renderowany ten widok.Called when the DPI at which this View is rendered changes.

protected:
 virtual void OnDpiChanged(System::Windows::DpiScale oldDpi, System::Windows::DpiScale newDpi);
protected virtual void OnDpiChanged (System.Windows.DpiScale oldDpi, System.Windows.DpiScale newDpi);
abstract member OnDpiChanged : System.Windows.DpiScale * System.Windows.DpiScale -> unit
override this.OnDpiChanged : System.Windows.DpiScale * System.Windows.DpiScale -> unit
Protected Overridable Sub OnDpiChanged (oldDpi As DpiScale, newDpi As DpiScale)

Parametry

oldDpi
DpiScale

Poprzednie ustawienie skalowania DPI.The previous DPI scale setting.

newDpi
DpiScale

Nowe ustawienie skalowania DPI.The new DPI scale setting.

Dotyczy