JournalEntry.GetName(DependencyObject) Metoda

Definicja

Pobiera Name załączoną Właściwość wpisu dziennika dla określonego elementu.Gets the Name attached property of the journal entry for the specified element.

public:
 static System::String ^ GetName(System::Windows::DependencyObject ^ dependencyObject);
public static string GetName (System.Windows.DependencyObject dependencyObject);
static member GetName : System.Windows.DependencyObject -> string
Public Shared Function GetName (dependencyObject As DependencyObject) As String

Parametry

dependencyObject
DependencyObject

Element, z którego ma zostać uzyskana dołączona wartość właściwości.The element from which to get the attached property value.

Zwraca

String

NameDołączona właściwość wpisu dziennika dla określonego elementu.The Name attached property of the journal entry for the specified element.

Dotyczy

Zobacz też