Size.Explicit Operator

Definicja

Jawnie konwertuje wystąpienia Size na inne typy danych.Explicitly converts instances of Size to other data types.

Przeciążenia

Explicit(Size to Point)

Jawnie konwertuje wystąpienie Size do wystąpienia Point .Explicitly converts an instance of Size to an instance of Point.

Explicit(Size to Vector)

Jawnie konwertuje wystąpienie Size do wystąpienia Vector .Explicitly converts an instance of Size to an instance of Vector.

Explicit(Size to Point)

Jawnie konwertuje wystąpienie Size do wystąpienia Point .Explicitly converts an instance of Size to an instance of Point.

public:
 static explicit operator System::Windows::Point(System::Windows::Size size);
public static explicit operator System.Windows.Point (System.Windows.Size size);
static member op_Explicit : System.Windows.Size -> System.Windows.Point
Public Shared Narrowing Operator CType (size As Size) As Point

Parametry

size
Size

SizeWartość do przekonwertowania.The Size value to be converted.

Zwraca

Point

PointRówna wartości w tym wystąpieniu Size .A Point equal in value to this instance of Size.

Dotyczy

Explicit(Size to Vector)

Jawnie konwertuje wystąpienie Size do wystąpienia Vector .Explicitly converts an instance of Size to an instance of Vector.

public:
 static explicit operator System::Windows::Vector(System::Windows::Size size);
public static explicit operator System.Windows.Vector (System.Windows.Size size);
static member op_Explicit : System.Windows.Size -> System.Windows.Vector
Public Shared Narrowing Operator CType (size As Size) As Vector

Parametry

size
Size

SizeWartość do przekonwertowania.The Size value to be converted.

Zwraca

Vector

VectorRówna wartości w tym wystąpieniu Size .A Vector equal in value to this instance of Size.

Dotyczy