DispatcherObject Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DispatcherObject.Initializes a new instance of the DispatcherObject class.

protected:
 DispatcherObject();
protected DispatcherObject ();
Protected Sub New ()

Dotyczy