UIElement.IsMouseOverProperty Pole

Definicja

Identyfikuje IsMouseOver Właściwość zależności.Identifies the IsMouseOver dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsMouseOverProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsMouseOverProperty;
 staticval mutable IsMouseOverProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsMouseOverProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy