UIElement.IsStylusDirectlyOverProperty Pole

Definicja

Identyfikuje IsStylusDirectlyOver Właściwość zależności.Identifies the IsStylusDirectlyOver dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsStylusDirectlyOverProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsStylusDirectlyOverProperty;
 staticval mutable IsStylusDirectlyOverProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsStylusDirectlyOverProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy