UIElement.ManipulationStartedEvent Pole

Definicja

Identyfikuje ManipulationStarted zdarzenie kierowane.Identifies the ManipulationStarted routed event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ ManipulationStartedEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent ManipulationStartedEvent;
 staticval mutable ManipulationStartedEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly ManipulationStartedEvent As RoutedEvent 

Wartość pola

RoutedEvent

Dotyczy