UIElement.RenderTransformOriginProperty Pole

Definicja

Identyfikuje RenderTransformOrigin Właściwość zależności.Identifies the RenderTransformOrigin dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ RenderTransformOriginProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty RenderTransformOriginProperty;
 staticval mutable RenderTransformOriginProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly RenderTransformOriginProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy