UIElement.RenderTransformProperty Pole

Definicja

Identyfikuje RenderTransform Właściwość zależności.Identifies the RenderTransform dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ RenderTransformProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty RenderTransformProperty;
 staticval mutable RenderTransformProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly RenderTransformProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy