UIElement.TouchesOver Właściwość

Definicja

Pobiera wszystkie urządzenia dotykowe, które znajdują się nad tym elementem lub wszystkie elementy podrzędne w jego drzewie wizualnym.Gets all touch devices that are over this element or any child elements in its visual tree.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ TouchesOver { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Input.TouchDevice> TouchesOver { get; }
member this.TouchesOver : seq<System.Windows.Input.TouchDevice>
Public ReadOnly Property TouchesOver As IEnumerable(Of TouchDevice)

Wartość właściwości

IEnumerable<TouchDevice>

Wyliczenie TouchDevice obiektów znajdujących się nad tym elementem lub dowolnym elementem podrzędnym w jego drzewie wizualnym.An enumeration of TouchDevice objects that are over this element or any child elements in its visual tree.

Dotyczy