XmlDeserializationEvents Struktura

Definicja

Zawiera pola, które mogą służyć do przekazywania delegatów zdarzeń do metody Deserialize XmlSerializerbezpiecznego wątku.Contains fields that can be used to pass event delegates to a thread-safe Deserialize method of the XmlSerializer.

public value class XmlDeserializationEvents
public struct XmlDeserializationEvents
type XmlDeserializationEvents = struct
Public Structure XmlDeserializationEvents
Dziedziczenie
XmlDeserializationEvents

Pola

OnUnknownAttribute
OnUnknownElement
OnUnknownNode
OnUnreferencedObject

Właściwości

OnUnknownAttribute

Pobiera lub ustawia obiekt, który reprezentuje metodę, która obsługuje UnknownAttribute zdarzenie.Gets or sets an object that represents the method that handles the UnknownAttribute event.

OnUnknownElement

Pobiera lub ustawia obiekt, który reprezentuje metodę, która obsługuje UnknownElement zdarzenie.Gets or sets an object that represents the method that handles the UnknownElement event.

OnUnknownNode

Pobiera lub ustawia obiekt, który reprezentuje metodę, która obsługuje UnknownNode zdarzenie.Gets or sets an object that represents the method that handles the UnknownNode event.

OnUnreferencedObject

Pobiera lub ustawia obiekt, który reprezentuje metodę, która obsługuje UnreferencedObject zdarzenie.Gets or sets an object that represents the method that handles the UnreferencedObject event.

Dotyczy