Int64Aggregator.Create Metoda

Definicja

Inicjuje sekwencję Int64 wartości.Initializes a sequence of Int64 values.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 void Create();
public void Create ();
member this.Create : unit -> unit
Public Sub Create ()

Dotyczy