Int64Aggregator.MaximumResult Właściwość

Definicja

Pobiera największą Int64 wartość.Gets the largest Int64 value.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property long MaximumResult { long get(); };
public long MaximumResult { get; }
member this.MaximumResult : int64
Public ReadOnly Property MaximumResult As Long

Wartość właściwości

Największa Int64 wartość.The largest Int64 value.

Dotyczy