BaseShellItem.TabIndexDefaultValueCreator Metoda

Definicja

Wywołuje się, by ustawić wartość domyślną właściwości TabIndex..

protected virtual int TabIndexDefaultValueCreator ();
abstract member TabIndexDefaultValueCreator : unit -> int
override this.TabIndexDefaultValueCreator : unit -> int

Zwraca

Int32

Wartość domyślna to 0.

Dotyczy