Behavior.AssociatedType Właściwość

Definicja

Pobiera typ obiektów, z którymi Behavior można skojarzyć to skojarzenie.

protected Type AssociatedType { get; }
member this.AssociatedType : Type

Wartość właściwości

Type

Dotyczy