BindableObject.UnapplyBindings Metoda

Definicja

Nie stosuje wszystkich wcześniej ustawionych powiązań.

protected void UnapplyBindings ();
member this.UnapplyBindings : unit -> unit

Uwagi

Ta metoda usuwa wszystkie bieżące powiązania z bieżącego kontekstu.

Dotyczy