Button.ImageSourceProperty Pole

Definicja

Magazyn zapasowy dla właściwości możliwej do ImageSource powiązania.The backing store for the ImageSource bindable property.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty ImageSourceProperty;
 staticval mutable ImageSourceProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy