Color.CornflowerBlue Pole

Definicja

CornflowerBlue, kolor reprezentowany przez wartość RGB #FF6495ED.

public static readonly Xamarin.Forms.Color CornflowerBlue;
 staticval mutable CornflowerBlue : Xamarin.Forms.Color

Wartość pola

Color

Dotyczy