FlexLayout.PositionProperty Pole

Definicja

Magazyn zapasowy dla Position właściwości.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty PositionProperty;
 staticval mutable PositionProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Wartość pola

BindableProperty

Dotyczy