Font.Inequality(Font, Font) Operator

Definicja

Zwraca true , jeśli nie left reprezentuje tej samej czcionki, która right reprezentuje.Returns true if left does not represent the same font that right represents. W przeciwnym razie wartość false.Otherwise, false.

public static bool operator != (Xamarin.Forms.Font left, Xamarin.Forms.Font right);
static member op_Inequality : Xamarin.Forms.Font * Xamarin.Forms.Font -> bool

Parametry

left
Font

Pierwsza czcionka w porównaniu.The first font in the comparison.

right
Font

Druga czcionka w porównaniu.The second font in the comparison.

Zwraca

Boolean

Dotyczy