Profile.Datum.Name Pole

Definicja

Do użytku wewnętrznego przez platformę Xamarin. Forms.For internal use by the Xamarin.Forms platform.

public string Name;
val mutable Name : string

Wartość pola

String

Dotyczy